Vernieuwing OorlogsMuseum Overloon

Oorlog hoort in een museum.

Direct na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog werd het idee voor een oorlogsmuseum gelanceerd. Op 25 mei 1946 werd op een voormalig slagveld in Noord-Brabant het Oorlogsmuseum Overloon geopend. Onder de naam Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon is het museum een nationaal begrip. Bijna zeventig jaar na de oprichting trekt dit museum, dat in al die jaren een uitgebreide en deels unieke collectie heeft opgebouwd, structureel 100.000 bezoekers per jaar uit binnen- en buitenland.

Het gebouw en een groot deel van de presentaties voldeden steeds minder aan de eisen die vanuit het gebruik en de beleving van een museum worden gesteld. In het door ons geschreven ‘Masterplan Oorlogsmuseum Overloon’ wordt een vernieuwing van het museum voorgesteld met een toekomstbestendig perspectief. In samenwerking met de opdrachtgever hebben wij het Programma van Eisen en het Structuurplan voor het gehele museum opgesteld. Dit is visueel vertaald in een ruimtelijk concept ten behoeve van de realisatie, onderbouwd met een kostenraming en planning. De eerste van de vijf voorgestelde fasen is inmiddels uitgevoerd. Het bestaande gebouw en de bestaande inrichtingselementen en museumstukken dienden als uitgangspunt. 

Op basis hiervan zijn de introductieruimte, een nieuwe toegang vanuit de entreehal en de basis voor de vernieuwde presentaties op ca. 1.400montworpen en gerealiseerd. In deze vaste tentoonstelling onder de naam ‘Nederland in de Tweede Wereldoorlog’ vertellen acht personen hun verhaal over de Duitse bezetting van Nederland.

Het doel van de vernieuwing was het bieden van een plek voor attractieve presentaties. Het museum is een dag-attractie met een educatieve basis geworden waarbinnen een heldere en logische routing langs de verschillende onderdelen van het museum loopt. Door voldoende overmaat in de algemene ruimten kunnen ook groepen zich goed in het gebouw verplaatsen. De materialisering en het kleurgebruik staan in dienst van de collectie waarbij we kostenbewust hebben ontworpen met zoveel mogelijk (her-)gebruik van reeds aanwezige elementen. 

Gelijktijdig met de vernieuwing vond ook een verduurzaming van het museum plaats. Zuiniger in materiaalgebruik, gas- en elektraverbruik en ook in dagelijks gebruik en onderhoud. 

Specificaties

Project | Vernieuwing Oorlogsmuseum Overloon

Opdrachtgever | Oorlogsmuseum Overloon

Locatie | Museumpark 1, Overloon

Type | Interieur, Verbouw

Omvang | 19.500m2 BVO (fase 1: 1.500m2 NVO)

Functie | Maatschappelijk, Cultureel

Werkzaamheden | Masterplan, Ontwerp t/m Uitvoering

Periode | 2014 – 2016

Status | Opgeleverd

Bouwmanagement| Schellekens Projectmanagement

Inhoudelijk plan en advies tentoonstelling| NIOD

Inhoud, verhaallijn en audiovisueel | Duinzand

Tentoonstellingsontwerp| Platvorm

Introductiefilm| Redrum

Lichtontwerp| Licht Joost de Beij

Multimedia| Yipp

AV hardware| MAV techniek

Uitvoering| Tenback Projecten