Opleidingscentrum Gemeente Rotterdam

Herontwikkeling Looiershof 1.
Van stadskantoor tot Opleidingscentrum.

Voor het opleidingscentrum van de gemeente Rotterdam is de eerder herontwikkelde Huidenhandel van N.V. Kaufmann aan de Looiershof in Rotterdam opnieuw getransformeerd. In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft StudioDAT de voor een groot gedeelte leegstaande kantoorverdiepingen op de begane grond, de eerste en tweede verdieping getransformeerd tot een Werk- en Ontwikkelcentrum voor werkzoekenden in de gemeente Rotterdam. Werkloont verzorgt in dit opleidingscentrum het re-integratietraject van werkzoekenden met een bijstandsuitkering en probeert deze mensen sneller weer aan werk te helpen.

StudioDAT heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam en bouwmanagementbureau Multical diverse mogelijke locaties voor het opleidingscentrum in kaart gebracht. In samenspraak met de gebruiker is het programma van eisen voor 300 cursisten van het opleidingscentrum, ruim 100 medewerkers van de gemeente Rotterdam en het servicecentrum Delfshaven opgesteld en getoetst op de Looiershof.

In het ontwerp voor het opleidingscentrum aan de Looiershof is zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande structuren en is de constructieve hoofdopzet leidraad voor de nieuwe indeling geweest. Fraaie details in de vorm van bijvoorbeeld de houten kolommen zijn in het zicht gehouden en achterstallig onderhoud is allereerst opgepakt om het bestaande gebouw weer geschikt te maken voor een nieuwe gebruiker.

De twee hoofdentrees zijn verplaatst vanuit het hof naar de straat om een herkenbare entree in de publieke ruimte te realiseren. Om relaties tussen werkzoekenden onderling, en met medewerkers van het opleidingscentrum, verder te versterken zijn de verkeersruimtes gelegen aan de glazen binnenstraten royaal gedimensioneerd en voorzien van verschillende verblijfsmogelijkheden. Er staan hier vacaturewanden en infoschermen maar ook een podium en verschillende zitjes om informeel te overleggen en pauzeren.

Aan deze verkeersruimtes zijn achter een glazen binnenwand de diverse lokalen gelegen waarin werkzoekenden het cursusaanbod kunnen volgen. Gekoppeld aan deze leslokalen is altijd een afgesloten werkplek voor de docent waar individuele begeleiding kan worden gegeven. Alles in een zo transparant en daarmee veilig mogelijke setting tegen een neutrale witte achtergrond met in iedere ruimte een natuurlijk kleuraccent. Het speciaal-meubilair is voorzien van een warme houtfineer. Het overige meubilair is zoveel mogelijk hergebruikt vanuit het meubeldepot van de gemeente Rotterdam, opgeknapt en voorzien van de binnen het interieurconcept passende uitstraling.

Medewerkers werken er gescheiden van de publiek toegankelijke ruimtes van het opleidingscentrum, en het servicecentrum dat deels op de begane grond is gelegen. Wel is er door de transparantie altijd een visuele verbinding tussen het publieke en het medewerkers gedeelte. De indeling in een flexibele en open kantoortuin wordt afgewisseld met concentratiewerkplekken, informele overlegplekken en kleine en grote vergaderruimtes. Deze activiteiten gerelateerde inrichting met diverse plekken om te overleggen, presenteren, communiceren, concentreren, ontspannen of (samen) te werken maakt dat de flexibiliteit daarmee niet in de ruimte zit maar in de werknemer die kan kiezen uit een grote verscheidenheid aan werkplekken en zelf invulling kan geven aan het gebruik van een ruimte.

Specificaties

Project | Opleidingscentrum Gemeente Rotterdam

Opdrachtgever | Gemeente Rotterdam

Locatie | Looiershof 1, Rotterdam       

Type | Herontwikkeling, Transformatie

Omvang | 5.200m2 BVO

Functie | Werken, Onderwijs

Werkzaamheden | Ontwerp t/m Uitvoering

Periode | 2017 – 2019

Status | Opgeleverd

Bouwmanagment | Multical BV

Uitvoering | Careson