MariniersMuseum

Mariniers door de eeuwen heen.

Het Korps Mariniers is van oudsher een speciale eenheid binnen de Koninklijke Marine die werkt op de scheiding van land en water. Mariniers zijn bij uitstek geschikt en uitgerust om vanuit zee of de lucht de eerste voet aan land te zetten in crisisgebieden. Deze interventies hebben als doel hulp en bescherming aan de bevolking te bieden, strijdende partijen te scheiden of gewapenderhand in te grijpen. Met deze tentoonstelling wordt de ruim 350 jaar oude geschiedenis van het Korps Mariniers getoond en kun je ervaren hoe het nu is om een marinier te zijn.

De nieuwe vaste presentatie wordt gedefinieerd door een doorlopende tijdlijn van 1665 tot het heden. Deze chronologische weergave van belangrijke momenten brengt de geschiedenis helder in beeld en het schept eenheid in de tentoonstelling. Op verschillende plekken wordt ingezoomd op de tijdlijn waarbij dieper op een onderwerp of bijzondere gebeurtenis wordt ingegaan. De tentoonstelling start met een trailer waarmee de bezoeker in vogelvlucht ondergedompeld wordt in de wereld van de zeesoldaten vroeger en nu.

De tentoonstelling is grotendeels opgebouwd met bestaand materiaal dat hergebruikt is en een redesign-laag heeft gekregen. Zo zijn de vitrinekasten onttrokken uit een zustermuseum, alle gebruikte kappen en het glas komt uit verschillende magazijnen en de meeste nieuwe wanden zijn hergebruikt van eerdere tentoonstellingen. Zo hebben we de kosten laag kunnen houden en de belasting op het milieu kunnen beperken. Door het plaatsen van afwisselend hoge en lage meubels met voldoende tussenmaat ontstaat een open en uitnodigende opzet zonder dat de gehele tentoonstelling in één opslag ‘bloot’ wordt gelegd. Door deze variatie, de keuze voor de meest indrukwekkende collectiestukken, de altijd zichtbare tijdlijn, mooie filmpjes en treffende interactives is de tentoonstelling informatief zonder saai te zijn en indrukwekkend zonder te schreeuwen.

Specificaties

Project | MariniersMuseum

Opdrachtgever | Koninklijke Stichting Defensiemusea

Locatie | Wijnhaven 7-13, Rotterdam

Type | Tentoonstelling

Omvang | 250m2NVO

Functie | Cultureel, Tentoonstellen

Werkzaamheden | Ontwerp t/m Uitvoering

Periode | 2017 – 2018

Status | Opgeleverd

Bouwmanagment | Schellekens Projectmanagment

In samenwerking met | Studio Theo Ruys

Uitvoering | Midwinter Timmerwerken