Herontwikkeling Prins Willem-Alexander Kazerne

Herontwikkeling PWA Kazerne


Specificaties

Project | Herontwikkeling Prins Willem-AlexanderKazerne

Opdrachtgever | De Langen & Van den Berg Vastgoedontwikkeling, Hegie Vastgoed

Locatie | Groen van Prinsterersingel 44, Gouda

Type | Herontwikkeling, Stedenbouw

Omvang | 26.500m2 BVO

Functie | Wonen, Parkeren,
Maatschappelijke Voorzieningen

Werkzaamheden | Modellenstudie, Biedboek

Periode | 2019

Status | Afgerond

Impressies | Grizli Studio