Herontwikkeling Prins Willem-Alexander Kazerne

Een nieuwe Buur(t)

In opdracht van De Langen en Van den Berg Vastgoed, Hegie Ontwikkeling en Bezemer Bouw is een ontwerp gemaakt dat ten grondslag ligt aan een grondbod voor de Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. Een uitgebreide modellenstudie en een kosten-baten analyse resulteerde in een voorstel om de bestaande bebouwing volledig te slopen en zodoende plaats te maken voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw bestaat uit 158 woningen met diverse woonplattegronden binnen een variatie aan woontypologieën.

De stedenbouwkundige inpassing van de volumes sluit aan op de orthogonale structuur van de omliggende wijk, waarbij bestaande straten die van zuid naar noord lopen worden verlengd over het ontwikkelingsgebied. Hierop worden haaks 2 groene assen geïntroduceerd voor langzaam verkeer. Achterop het kavel is de ontsluitingsweg voor de 3 appartementengebouwen georganiseerd. De 3 hoogteaccenten verschillen in volume en lopen richting de oostzijde op tot een hoogte van 35 meter. De bestaande bomen blijven zoveel mogelijk behouden en er wordt 3500 vierkante meter openbaar toegankelijke en groene buitenruimte gerealiseerd. Zo wordt de kazerne die tot dan toe altijd ontoegankelijk was en afgeschermd middels een hoog hek onderdeel van de buurt.

De 38 grondgebonden woningen met een eigen tuin zijn verdeeld in 3 clusters en beschikken over ruimte om te parkeren op straat of in groene parkeerkoffers tussen de woonblokken. In het verlengde van deze clusters liggen 3 appartementengebouwen met 120 woningen waarvan ruim 30% is bestemd voor de sociale huur.

De vier-, en zes-spanner met een centrale verticale ontsluiting van 10 en 7 verdiepingen hoog hebben een fraai uitzicht op de polder. Deze hoogteaccenten staan op een groene daktuin met daaronder parkeergelegenheid en individuele bergingen voor de bovengelegen woningen. Daarnaast staat een appartementengebouw van zes verdiepingen hoog met 50 appartementen voor starters, ontsloten met een galerij. Deze woningen hebben een eigen groen omzoomde parkeerkoffer en zijn gesitueerd bovenop een plint met maatschappelijke voorzieningen en gelegen aan het centraal in het plan gelegen nieuwe wijkplein. In deze maatschappelijke plint van 300m2 is plek voor het wijkcentrum waar bestaande en nieuwe wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

De grondgebonden woningen met dwarskappen zorgen voor een geparceleerd pandje-pandje gevoel waarbij ondanks de samenhang toch de individuele woning zichtbaar wordt. Dit wordt verder versterkt door de ten opzichte van de rooilijn schuin weglopende gevels die samen met de asymmetrische kap zorgen voor een bijzondere sculptuur. De repeterende kozijntypes die verspringend op de met verticale houten latten beklede gevels zijn geplaatst versterken het collectieve beeld van de woonstraat.

Ook de appartementengebouwen zijn voorzien van kapvormige daklijnen en hebben schuin weglopende gevelvlakken die voor een bijzondere sculptuur zorgen, gelijk aan de grondgebonden woningen. De inpandige buitenruimtes zorgen er voor dat sculpturaliteit van de hoofdmassa in tact blijft. Een driedeling in verticaliteit met plint, midden en kroon verzorgen een naadloze aansluiting op het openbaar gebied en een fraaie beëindiging in de hoogte.

Het plan wordt volledig bio-based gebouwd met onder andere een houten hoofddraagconstructie, een houten gevelbekleding en natuurlijke isolatiematerialen. Ook wordt er natuurinclusief gebouwd door de groene daken en begroeide gevels. Installatietechnisch zijn de woningen nul-op-de-meter en gasloos. Energie wordt op locatie opgewekt door collectieve warmte-koude-opslag en de PV-panelen op de daken van de appartementengebouwen en woningen.


Specificaties

Project | Herontwikkeling Prins Willem-AlexanderKazerne

Opdrachtgever | De Langen & Van den Berg Vastgoedontwikkeling, Hegie Vastgoed

Locatie | Groen van Prinsterersingel 44, Gouda

Type | Herontwikkeling, Stedenbouw

Omvang | 26.500m2 BVO

Functie | Wonen, Parkeren,
Maatschappelijke Voorzieningen

Werkzaamheden | Modellenstudie, Biedboek

Periode | 2019

Status | Afgerond

Impressies | Grizli Studio