Herontwikkeling Bedrijventerrein De Henegouwer

Slagenlandschap met een front aan de Gouwe.

Industrieterrein ‘de Henegouwer’, fraai gelegen aan de voet van de monumentale Hefbrug in Waddinxveen wordt opgeschoond. De bedrijvigheid wordt waar nodig verplaatst en vrijwel alle bebouwing zal plaatsmaken voor de ontwikkeling van 320 appartementen en 120 waterwoningen. De schaal en hoogte van de nieuwe bebouwing zal passen in het profiel van Waddinxveen, doordat de woningen gefragmenteerd worden in meerdere onderling gekoppelde appartementenblokken met fronten aan de Gouwe. Deze 3- of 4 laags bebouwing volgt de huidige structuur van het slagenlandschap. Er is voorzien in parkeerdekken en groene collectieve buitenruimtes, groene daken en begroeide balkons. De randen van het kavel en de parkeerkoffers zullen omgeven worden door hagen en bomen waardoor een groene parkachtige omgeving ontstaat die de overgang van het verstedelijkte Waddinxveen naar zijn groene omgeving geleidelijk vorm geeft. In de plint van het gebouw zullen een aantal collectieve ruimtes komen, mogelijk kan hier een koffiebar, winkeltjes, een zorgfunctie of het nu op de locatie gehuisveste Nationale Brommermuseum hun plek krijgen.

Aan de noord- en zuidzijde van de Brugweg worden in de als lange stroken verkavelde polder waterwoningen gerealiseerd. Woningen die de landschappelijke oriëntatie respecteren, zelfs versterken en tegelijkertijd een prachtige landschappelijke woonervaring opleveren. Hiervoor zullen selectief de benodigde weilanden worden ontgraven waardoor een waterberging ontstaat waarin deze waterwoningen liggen. Niet alleen een noodzakelijke waterbuffer in tijden van een veranderend klimaat maar ook een plek waar diverse flora en fauna bijdragen aan de biodiversiteit, en de water-, lucht-, en levenskwaliteit. Op dit water ligt een gemeenschappelijke steiger om de woningen te bereiken, steigers waarop de auto’s geparkeerd kunnen worden en er zullen groene eilanden en drijvend groen worden gerealiseerd. 

Specificaties

Project | Herontwikkeling Bedrijventerrein ‘de Henegouwer’

Opdrachtgever | Hegie Vastgoed

Locatie | Waddinxveen

Type | Stedenbouw, Herontwikkeling

Omvang | 200.00m2 plot

Functie | Wonen

Werkzaamheden | Studie

Periode | 2018

Status | Afgerond