Groenstaet

Wonen in Groenstaet, op jezelf maar niet alleen.

In opdracht van de Vereniging Woongroep Groenstaet en Hegie Vastgoed werkt StudioDAT aan het groenste en duurzaamste seniorencomplex van Gouda. Groenstaet is gelegen aan de Sportlaan 83 te Gouda, gesitueerd in een parkachtige setting en aan twee zijden omgeven door water. Het bouwplot waar de voormalige Land- en Tuinbouwschool staat ligt op de grens van Kort Haarlem en Oosterwei. Het betreft een seniorenwooncomplex met levensloopbestendige woningen dat zoveel mogelijk energieneutraal en groen wordt gerealiseerd. Het gebouw zal rondom van groenblijvende klimplanten worden voorzien en in, en op het gebouw worden zo’n 60 bomen geplaatst. De daken zullen toegankelijk zijn en voorzien worden van zonnepanelen, daktuinen en onder andere een kas en theehuis.

Met de gemeente Gouda worden momenteel de mogelijkheden om tot een passende ontwikkeling op de locatie te komen verkend. Er is inmiddels een zeer actieve bewonersvereniging, Vereniging Woongroep Groenstaet, opgericht waarmee middels verschillende workshops het plan verder wordt vormgegeven. Woningvarianten en indelingen worden gezamenlijk onderzocht en er zijn commissies opgericht voor het inrichten, onderhouden en programmeren van de verschillende collectieve (buiten)ruimtes. Groenstaet wil een hechte gemeenschap creëren waarin alle bewoners actief zijn betrokken, elkaar kennen, en zorg voor elkaar dragen binnen een prettige, groene en gezonde leefomgeving.

Meer informatie op www.groenstaet.nl


Specificaties

Project | Groenstaet

Opdrachtgever | Hegie Vastgoed,
Vereniging Woongroep Groenstaet

Locatie | Sportlaan 83, Gouda    

Type | Nieuwbouw

Omvang | 10.300m2 BVO

Functie | Wonen, Parkeren,
Maatschappelijke Voorzieningen

Werkzaamheden | Ontwerp t/m Uitvoering

Periode | 2017 – Heden

Status | Voorlopig Ontwerp

Impressies | Grizli Studio