DakParkPaviljoen

Ontmoetingsruimte op het Dakpark.


Het ontwerp voor de ontmoetingsruimte bestaat uit een volume dat zich schikt in de vorm en de richting die het Dakpark dicteert. Het heeft de contouren van een huis dat in de lengterichting is geëxtrudeerd. De kapvorm ontstaat, als natuurlijk, door een knik in het bestaande schuin aflopende Dakpark te leggen. Het daklandschap wordt ter plekke van het paviljoen als het ware omhoog getild en het paviljoen is hiermee een passend onderdeel van het Dakpark.

Het dak is voorzien van dezelfde vegetatie als het dakpark waardoor het gevoel van het optillen van de schuine helling verder wordt versterkt. De zuidwestelijke oriëntatie van dit dakvlak is ideaal om te voorzien van PV-panelen waarmee het Dakparkpaviljoen een zelfvoorzienend gebouw kan worden. Om te voorkomen dat het dak en de dakgoot aan de voorzijde van het paviljoen te hoog liggen is er een nok in de kap gebracht waardoor de voorgevelhoogte is teruggebracht tot een menselijke maat en zodoende het archetypische (t)huis ontstaat.

Het paviljoen bestaat uit een schakeling van drie elementen. In de eerste grote open ruimte zijn bijna alle functies in open verbinding met elkaar geplaatst. De ruimte wordt verwarmd met een houtkachel en heeft over de volle hoogte te openen deuren van glas, dat om hufterproof te zijn achter houten regels is geplaatst. Hierdoor is er ‘s zomers de maximale, en schaduwrijke buitenbeleving en is het ‘s winters licht en warm.

Aangrenzend aan deze multifunctioneel ingedeelde ruimte is er een open maar omsloten buitenruimte waarover de dakspanten doorlopen en er een pergola wordt gerealiseerd. Deze buitenruimte loopt over in het amfitheater dat de helling van het Dakpark opklimt. Hier kunnen grote groepen plaatsnemen terwijl de gids in het opengewerkte gedeelte van het paviljoen zijn verhaal verteld. Het is een beschutte buitenruimte waar ook plek is voor een vuurkorf in de winter. Het derde onderdeel van het paviljoen is het gesloten volume met daarin de gereedschapsberging en de voor minder-validen, (en van buiten) toegankelijke toilet.

De materialisering van hout is tijdloos, transparant en duurzaam. De betonnen grondplaat wordt op lokatie gestort en gefundeerd waarbij wordt voorzien in de benodigde aansluitingen. De hoofddraagconstructie wordt geprefabriceerd en gemonteerd op lokatie. Deze solide drager biedt de mogelijkheid om vervolgens in samenwerking met de bouwgroep de volledige afbouw te doen. De bestaande insectenhotels kunnen in de gevels worden geïntegreerd, kweekkassen ontstaan ideaal gesitueerd in de knik van het dak en het groene dak versterkt het duurzame karakter van het Dakparkpaviljoen.

Hiermee wordt het Dakparkpaviljoen naast een ideale uitvalsbasis voor activiteiten van de Schapendames, de GroenGroep, de Gidsen, ToezichtOuders en alle andere vrijwilligers tevens een nieuwe trekpleister voor het Dakpark.

Juryrapport pitch
“bijzonder buiten, zoekt innovatief binnen“

Al gauw werd dit paviljoen door juryleden een “erf” genoemd, wat de sfeer van dit ontwerp meteen neerzet. Het paviljoen is een helder en goed doordacht ontwerp, waarbij de vondst om het bouwvolume te delen, zowel functioneel als beeldend heel sterk is. Het gezamenlijk ontwerpen van een 1:3 ontwikkelmaquette als participatieonderdeel, vond de jury bijzonder inventief. Doordat bovendien dit model later als schapenstal wordt gebruikt, wordt door het ensemble het “erfgevoel” versterkt.


Specificaties

Project | Dakparkpaviljoen

Opdrachtgever | Stichting Dakpark Rotterdam

Locatie | Dakpark, Rotterdam     

Type | Nieuwbouw 

Omvang | 130m2 BVO

Functie | Maatschappelijk

Werkzaamheden | Gewonnen Pitch,

Ontwerp t/m Uitvoering

Periode | 2017 

Status | Helaas… niet uitgevoerd

Uitvoering | Feddes Bouw

Impressies | Grizli Studio