StudioDAT is een ontwerpbureau voor ruimtelijke en bouwkundige opgaven. Sinds 2010 wordt vanuit de studio in de ‘Fabriek van Delfshaven’ te Rotterdam gewerkt aan verschillende projecten. Van nieuw- en verbouw van woningen, herbestemmingstudies voor leegstaand vastgoed tot interieuropdrachten.

De drijvende krachten achter het bureau zijn Jasper van den Boogaard en Thijs Mulder. Wij zijn creatieve ontwerpers en tegelijkertijd efficiënte puzzelaars met een goed gevoel voor intuïtieve conceptuele beslissingen. Wij werken intensief samen met onze opdrachtgever om projecten te verwezenlijken waarin de ruimtelijke beleving centraal staat. Een integrale werkwijze waarin wij middels schema’s, schetsen, maquettes en visualisaties de opdrachtgever meenemen in het ontwerpproces, levert naar onze mening een breed gedragen en optimaal eindresultaat. Een kritische benadering van de ontwerpopgave vormt voor ons het vertrekpunt. Een heldere visie, en sterk concept, een gedegen en duurzaam ontwerp en een nette uitvoering, het eindpunt.

DAT: Designing Apart Together
DAT in StudioDAT staat voor: Designing Apart Together. Wij zijn een klein ontwerpbureau met een groot netwerk. Al naar gelang de opdracht vormen wij een groter team met daarin alle benodigde specifieke kennis en kunde, van interieurontwerp, duurzaamheid en grafische vormgeving tot kostenmanagement.

 

StudioDAT-bureau