‘Inside Outside is onze inzending voor de jaarlijkse ideeënprijsvraag van het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) voor het watersportpaviljoen aan het Engelermeer te ‘s Hertogenbosch.

Het paviljoen maakt verschillende belevingen van de omgeving op een vloeiende manier mogelijk. Een continue route op en door het gebouw geeft een vrij uitzicht of juist een ingekaderd moment op het omliggende landschap, het meer en de mensen daarin en creeërt hiermee de bewustwording van de omgeving.

De routes en het transparante karakter vergroten de mogelijkheid op spontane ontmoetingen tussen mensen. Langs de routes bevinden zich leegtes en flexibele ruimtes die een tijdelijke invulling kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor workshops / cursussen of winkelruimte.

Het paviljoen is energiezuinig door zo veel mogelijk ‘low-tech’ middelen. Maatregelen zijn onder andere: zonwering door bomen en screens, koeling met water uit het meer, grijs water systeem, helofytenfilter voor het afvalwater, inpandige ruimten voorzien van daglicht via daklichten, grasdak als warmtebuffer. De duurzaamheid van het paviljoen gaat verder door het toepassen van zoveel mogelijk locale materialen. De flexibele indeling maakt het paviljoen toekomstbestendig.

Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) heeft ons ontwerp voor de jaarlijkse ideeënprijsvraag genomineerd. Ons ontwerp kwam samen met 9 andere ontwerpen tot de laatste juryronde. In totaal ontving het BAI 134 inzendingen. De inzendingen worden gepresenteerd via een tentoonstelling, een catalogus en de website van het BAI.


>>>>specificaties

Prijsvraagontwerp: Genomineerd
Oppervlakte: 750 m2 BVO
In samenwerking met: Erik van der Hart
Opdrachtgever: Bosch Architectuur Initiatief