Direct na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog wordt het idee voor een oorlogsmuseum gelanceerd. Op 25 mei 1946 wordt op een voormalig slagveld in Noord-Brabant het Oorlogsmuseum Overloon geopend. Onder de naam Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon is het museum een nationaal begrip. Bijna zeventig jaar na de oprichting trekt dit museum, dat in al die jaren een uitgebreide en deels unieke collectie heeft opgebouwd, structureel 100.000 bezoekers per jaar uit binnen- en buitenland.

Het huidig gebouw en een groot deel van de presentaties voldoen hoe langer hoe minder aan de eisen die vanuit het gebruik en de beleving van een museum worden gesteld. In het door ons geschreven ‘Masterplan Oorlogsmuseum Overloon’ wordt een vernieuwing van het museum voorgesteld met een toekomstbestendig perspectief. De eerste van de vijf voorgestelde fasen is gestart waarbij wij in samenwerking met de opdrachtgever het Programma van Eisen en het Structuurplan voor het gehele museum opstellen. Dit gaan wij visueel vertalen naar een ruimtelijk concept ten behoeve van de realisatie (incl. kostenraming en planning) van de introductieruimte, een nieuwe toegang vanuit de entreehal en de basis voor de vernieuwde presentaties op ca. 1.400 m2 in het bestaande gebouw. Hierbij dienen wij de bestaande inrichtingselementen en museumstukken als basis. De doelen:

  • Het bieden van plek voor attractieve presentaties. Het museum als dag-attractie met een educatieve basis;
  • Een heldere en logische routing langs de verschillende onderdelen van het museum;
  • Voldoende overmaat in de algemene ruimten zodat ook groepen zich goed in het gebouw kunnen verplaatsen;
  • Materialisering en kleurgebruik ten diensten van de collectie;
  • Kostenbewust ontwerpen met zoveel mogelijk (her-)gebruik van reeds aanwezige elementen;
  • Verduurzaming van het museum: materiaalgebruik, verbruik elektra/gas, onderhoud, gebruik;
  • Tijdens de verbouwing moet een representatief deel van het museum toegankelijk blijven.

Fase 1 wordt medio april 2016 opgeleverd.


Schema Structuurplan


Entreeplein


Educatieplein

 

Opdrachtgever: Oorlogsmuseum Overloon
Locatie: Overloon
Programma: Museum, de facilitaire, publieks- en tentoonstellingsruimten
Omvang: ca. 19.500 m2 BVO

Werkzaamheden:
Onderzoek en aanbevelingen vernieuwing museum, Masterplan, Opstellen Programma van Eisen, Structuurontwerp, Ruimtelijk concept, Definitief Ontwerp, Kostenraming / begroting, Planning, Begeleiding realisatie

Team:
Project wordt uitgevoerd onder de naam Studio Koolmees:
Femke van der Stoep
Joep Schellekens
Jasper van den Boogaard