Direct na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog wordt het idee voor een oorlogsmuseum gelanceerd. Op 25 mei 1946 wordt op een voormalig slagveld in Noord-Brabant het Oorlogsmuseum Overloon geopend. Onder de naam Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon is het museum een nationaal begrip. Bijna zeventig jaar na de oprichting trekt dit museum, dat in al die jaren een uitgebreide en deels unieke collectie heeft opgebouwd, structureel 100.000 bezoekers per jaar uit binnen- en buitenland.

Het huidig gebouw en een groot deel van de presentaties voldoen hoe langer hoe minder aan de eisen die vanuit het gebruik en de beleving van een museum worden gesteld. In het door ons geschreven ‘Masterplan Oorlogsmuseum Overloon’ wordt een vernieuwing van het museum voorgesteld met een toekomstbestendig perspectief. De eerste van de vijf voorgestelde fasen is gestart waarbij wij in samenwerking met de opdrachtgever het Programma van Eisen en het Structuurplan voor het gehele museum opstellen. Dit gaan wij visueel vertalen naar een ruimtelijk concept ten behoeve van de realisatie (incl. kostenraming en planning) van de introductieruimte, een nieuwe toegang vanuit de entreehal en de basis voor de vernieuwde presentaties op ca. 1.400 m2 in het bestaande gebouw. Hierbij dienen wij de bestaande inrichtingselementen en museumstukken als basis.

Het doel van de vernieuwing is het bieden van een plek voor attractieve presentaties. Het museum moet een dag-attractie met een educatieve basis worden waarbinnen een heldere en logische routing langs de verschillende onderdelen van het museum loopt. Door voldoende overmaat in de algemene ruimten zullen ook groepen zich goed in het gebouw kunnen verplaatsen. De materialisering en kleurgebruik staan in dienst van de collectie waarbij we kostenbewust ontwerpen met zoveel mogelijk (her-)gebruik van reeds aanwezige elementen. Gelijktijdig met de vernieuwing vindt ook een verduurzaming van het museum: plaats qua materiaalgebruik, gas- en elektraverbruik en ook in gebruik en onderhoud.

Fase 1 hebben we binnen het Structuurontwerp de ruimtelijke vertaling gemaakt op basis van het door ons geschreven Programma van Eisen. Uitgangspunt was zoveel mogelijk gebruik te maken van het bestaande gebouw. Om deze reden hebben we de te vernieuwen presentatie in de bestaande hal gebouwd. Ook de routing vanaf de entree hebben we aangepast en aangevuld met een introductieruimte waar het verhaal van het interbellum wordt verteld aan de hand van een 17 meter lange film en objecten uit deze tijd. Centrale plek van de nieuwe presentatie is het educatieplein als spil van de tentoonstelling. Er is daglicht, ruimte om groepen te ontvangen en er er is een film als introductie op de tentoonstelling waarin acht personages de ruggengraat vormen van de opstelling en die een centrale rol spelen binnen de thema’s.

 

Schema Structuurplan incl. buitenterrein


Schema Structuurplan Fase 1


Introductieruimte


Educatieplein met centraal meubel


Tentoonstellingsruimte


Tentoonstellingsruimte

 

Opdrachtgever: Oorlogsmuseum Overloon
Locatie: Overloon
Programma: Museum, de facilitaire, publieks- en tentoonstellingsruimten
Omvang: Masterplan en Structuurplan ca. 19.500 m2 BVO, Fase 1: 1.500 m2

Werkzaamheden:
Onderzoek en aanbevelingen vernieuwing museum, Masterplan, Opstellen Programma van Eisen, Structuurontwerp, Ruimtelijk concept, Definitief Ontwerp, Begeleiding uitvoering

Team:
Tentoonstellingsontwerp: Platvorm
Inhoudelijk plan en advies tentoonstelling: NIOD
Inhoud, verhaallijn en audiovisuele productie: Duinzand
Introductiefilm: Redrum
Projectmanagement: Joep Schellekens
Lichtontwerp: Licht Joost de Beij
Multimedia: Yipp
AV hardware: MAV techniek
Ruimtelijke uitvoering: Tenback Projecten