StudioDAT ontwerpt de 14 nieuwe servicecentra van Rotterdam.

In juli 2015 heeft StudioDAT de aanbesteding voor het ontwerpen van de 14 nieuwe servicecentra van Rotterdam gewonnen. Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders het plan officieel goedgekeurd. De komende twee jaar zal StudioDAT samen met de gemeente en het projectteam verder werken aan het ontwerp en de servicecentra realiseren.

De gemeente Rotterdam gaat van een versnipperde dienstverlening op meer dan 70 verschillende plekken naar 14 servicecentra op gebiedsniveau toe. Centrale plekken verspreid over Rotterdam waar een efficiënte en klantgerichte dienstverlening wordt geboden met een herkenbare en eenduidige uitstraling. De servicecentra bevatten diverse gemeentelijke diensten maar bieden ook ruimte aan een doe-het-zelf-plein en een informele ontmoetings- en overlegruimte. ‘Service with a smile, welkom bij de gemeente Rotterdam’.
StudioDAT heeft een beeld- en kwaliteitsplan op interieurniveau opgesteld voor de servicecentra. Een overkoepelende visie waarin maximaal wordt ingezet op de relatie van de vaak bestaande kantoorgebouwen met de omgeving. Hergebruik van dit bestaande vastgoed en van het interieur en meubilair zijn leidend in de ontwerpkeuzes.

Er wordt gewerkt aan een bouwstenenboek waarin de verschillende interieurelementen verder worden uitgewerkt. Tegelijkertijd vinden deze bouwstenen hun plek in de 14 locatie specifieke ontwerpen van het inrichtingsconcept. Wat goed is en wat goed functioneert, blijft behouden. Wat minder goed is, wordt waar mogelijk ge-redesigned en krijgt weer een plek in het nieuwe interieurconcept. Transparantie en belangrijke zichtlijnen worden gemaximaliseerd en middels een multifunctioneel meubel, fijne zitplekken en beschutte overlegplekken wordt de ruimte verder gestructureerd. Door de kleur- en materiaalkeuze krijgen de servicecentra een uitnodigend, open en modern karakter met een herkenbare en betrouwbare uitstraling.

De nieuwe servicecentra geven de direct omwonenden een podium om zichzelf te presenteren. Nieuwe initiatieven die in Rotterdam worden ontplooid en andere wetenswaardigheden over de directe omgeving en medebuurtbewoners worden in woord en beeld verwerkt in het interieur. Het servicecentrum als minimuseum van het alledaagse. De relatie en betrokkenheid met de omgeving wordt nog verder versterkt door te streven naar samenwerkingsverbanden met zeer lokale partijen om het plan te realiseren.

Het servicecentrum van Rotterdam: door Rotterdammers en voor Rotterdammers.

SCRdam_001_Impressie

SCRdam_002_Impressie

1517_150607-PlattegrondKleur

SCRdam_004_Schets

SCRdam_005_Schets

SCRdam_006_Schets

SCRdam_007_Impressie

 

>>>specificaties
opdracht: 14 servicecentra Rotterdam
opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
werkzaamheden:
 Ontwerp – Bestek
locatie:
 Rotterdam
Visualisaties: Grizli Studio
Technisch adviseur: Ingenieursbureau Multical B.V.
status:
 VO – Uitvoering