Wonen in Groenstaet, op jezelf maar niet alleen.

In opdracht van de Vereniging Woongroep Groenstaet en Fred Hegie werkt StudioDAT aan het groenste en duurzaamste seniorencomplex van Gouda. Groenstaet is gelegen aan de Sportlaan 83 te Gouda, gesitueerd in een parkachtige setting en aan twee zijden omgeven door water. Het bouwplot waar de voormalige Land- en Tuinbouwschool staat ligt op de overgang van Kort Haarlem naar de nieuwe ontwikkelingen op de Oosterwei. Het betreft een seniorenwooncomplex met levensloopbestendige woningen dat zoveel mogelijk energieneutraal en groen wordt gerealiseerd. Het gebouw zal rondom van groenblijvende klimplanten worden voorzien en in en op het gebouw worden zo’n 60 bomen geplaatst. De daken zullen toegankelijk zijn en voorzien worden van zonnepanelen, daktuinen en onder andere een kas en theehuis.

Groenstaet_v01 940x470
impressie van Groenstaet

Groenstaet08
maquette: inpassing in de bestaande context

Groenstaet09
maquette: hoogteprofiel aan de Sportlaan

Met de gemeente Gouda worden momenteel de mogelijkheden om tot een passende ontwikkeling op de locatie te komen verkend. Er is inmiddels een zeer actieve bewonersvereniging, Vereniging Woongroep Groenstaet, opgericht waarmee middels verschillende workshops het plan verder wordt vormgegeven. Woningvarianten en indelingen worden gezamenlijk onderzocht en er worden commissies opgericht voor het inrichten, onderhouden en programmeren van de verschillende collectieve (buiten)ruimtes. Groenstaet wil een hechte gemeenschap creëren waarin alle bewoners actief zijn betrokken, elkaar kennen, en zorg voor elkaar dragen binnen een prettige, groene en gezonde leefomgeving.

Groenstaet07
stedenbouwkundige inpassing en hoogteprofiel

Groenstaet01
model 1: getrapt oplopende strokenbouw

Groenstaet02
model 2: plint en kroon

Groenstaet03
model 3: gesloten bouwblok met verspringende binnenstraten

Groenstaet04
model 4: haak met hoogteaccent

Groenstaet05
model 5: toren en groene footprint

Groenstaet06
model 6: gesloten bouwblok met hoogteaccent en groene verbinding

Wonen in Groenstaet; op jezelf, maar niet alleen

>>>specificaties
opdracht: duurzame seniorenwoningen
opdrachtgever: Vereniging Woongroep Groenstaet en Fred Hegie Ontwikkeling
werkzaamheden:
 ontwerp t/m uitvoering
locatie:
 Sportlaan 83, Gouda
omvang:
 circa 70 levensloopbestendige woningen, 10.300m2 BVO
status:
 ontwerp

Meer informatie op www.groenstaet.nl