Een groene overkapping van de ‘s Gravendijkwal

Al jaren staat de ‘s Gravendijkwal in Rotterdam hoog in de lijstjes van straten in Nederland met de slechtste luchtkwaliteit. Er zijn plannen geweest om het monumentale tunneltracé volledig te ondertunnelen of te overkappen maar deze zijn vanwege de hoge kosten terzijde geschoven.

Schonere lucht, minder geluid en een groener uitzicht! De Groene Golf verbetert niet alleen de luchtkwaliteit door fijnstof af te vangen en stikstofoxiden te absorberen maar zorgt ook voor demping van het verkeersgeluid afkomstig uit het verdiepte tracé. Bovendien geeft de begroeide constructie de ’s Gravendijkwal een veel groener aangezicht waardoor de leefbaarheid verbetert. Ook voor automobilisten zal het rijden onder een dak van planten waardoorheen gefilterd licht valt, een bijzondere ervaring zijn. Tot slot hopen we met dit project het Oude Westen en Middelland letterlijk en figuurlijk meer met elkaar te verbinden.

De Groene Golf bestaat uit in hoogte variërende bogen (portalen) die kruislings over het trace worden geplaatst. Deze bogen, die losstaan van het monumentale tracé, worden verankerd in een betonnen fundering en tussen de bestaande bomenrij geplaatst. De portalen zijn door middel van gespannen staalkabels met elkaar en de viaducten verbonden. Deze staalkabels geleiden de altijdgroene klimplanten die aan beide buitenzijden van het tracé in het talud naast de muren geplant worden. De beplanting heeft een positief effect op de luchtkwaliteit omdat de bladeren gasvormige componenten zoals stikstofoxiden, ozon (NOx en O3) en CO2 uit de lucht opnemen. Daarnaast vangen ze fijnstof af, dat blijft plakken aan de bladeren. Het vastgehouden fijnstof spoelt er met een regenbui weer vanaf waarna het afgevoerd en gefilterd wordt middels het bestaande afwateringssysteem van het tunneltracé.

20141002_DeGroeneGolf_02_Principedoorsnedes

20141002_DeGroeneGolf_01_Langsdoorsnede

20141002_DeGroeneGolf_03_Situatietekening

20141002_DeGroeneGolf_04b_ImpressieInrit

20141002_DeGroeneGolf_06b_ImpressieBegroeing

20141002_DeGroeneGolf_05b_ImpressieConstructie

20141002_DeGroeneGolf_07b_Maquette

>>>specificaties
opdracht: 
projectidee ‘verbeterde luchtkwaliteit ‘s Gravendijkwal’
werkzaamheden:
 ontwerp
locatie:
 ‘s Gravendijkwal te Rotterdam
omvang:
 4000m2 / 200 strekkende meter
samenwerking: Meriam Beek en Michal Oppenheimer
status: studie