Het Co-Creation Cooking Lab, als onderdeel van het Food, Design & Science Lab binnen de Brightlands Greenport Campus Venlo, vormt het begin van de (lab)faciliteiten op de campus. De doelstellingen van het oprichten van het Co-Creation Cooking Lab zijn enerzijds het stimuleren van gedragsverandering ten aanzien van voedsel en duurzaamheid voor jong en oud. Anderzijds het faciliteren en begeleiden van informele co-creatie en het opzetten van een food experience community waarin onderwijs, zakelijke gebruikers, consumenten en overheid elkaar ontmoeten en inspireren.

De expo-hal van de Villa Flora bestaat uit glazen wanden en een glazen dak. Onder het dak is zonwering aangebracht. Het binnenklimaat wordt geregeld door het koelen en verwarmen van de vloer en het toevoeren van geconditioneerde lucht. Het Co-Creation Cooking Lab wordt 1.500 m2 groot en is één van de programmaonderdelen in de ruim 6.000 m2 grote hal.

Naast de hoofdentree komt aan de linker- en rechterkant de expositieruimte. Aan de rechterzijde onder de entresol bevinden zich aansluitend het Future Forum en de keuken. Aan de zijde van de keuken liggen alle functionele programma’s die direct te maken hebben met het bereiden en nuttigen van eten. Tussen de expositieruimte en de keuken zien wij een inspiratie- en ontmoetingsplek: De Proefstraat. Tussen De Proefstraat en de tentoonstellingsruimte komt een meubel te staan ter flankering van de straat als een grote boekenkast.

In de andere zone onder de entresol zijn ondersteunende functies opgenomen: de garderobe in de nabijheid van de hoofdentree, het instructielokaal / auditorium en de kantoorruimte ten behoeve van de exploitatie Co-Creation Cooking Lab, het leslokaal en het kantoor voor de stichting Kids University for Cooking. Tegen de achterzijde van de tribune van het Future Forum is plek een mini-expo ten behoeve van persoonlijke uitingen.

 
>>>specificaties
Opdrachtgever: Provincie Limburg
Locatie: Villa Flora, Venlo
Oppervlakte: 1.500 m2 NVO
In samenwerking met: Tinker, Joep Schellekens en Volantis