Het Cambium College wordt vanaf medio 2012 niet meer gebruikt voor onderwijs. Een nieuw leven voor dit karakteristieke gebouw aan de rand van Zaltbommel wordt realiteit.

In opdracht van de gemeente Zaltbommel heeft studioDAT in samenwerking met SENS real estate een onderzoek gedaan naar een tijdelijke transformatie van het gebouw, met een financieel haalbare business case als uitgangspunt. Doelstelling is om het gebouw zoveel mogelijk te behouden en binnen de gebouwgrenzen de transformatie te realiseren. Gedurende 10 jaar kunnen culturele en maatschappelijke organisaties en startende ondernemers een ruimte huren in het gebouw aan de Van Heemstraweg West in Zaltbommel.

In de keuze voor het concept ‘Cambium als startpunt’ hebben we voor deze transformatie met name gekeken naar de doelgroepen. Een start voor:
– jongeren die een eigen woning willen huren;
– ondernemers die een eigen bedrijf willen starten;
– ondernemers die eigen huisvesting willen hebben;
– culturele instellingen die een eigen ruimte willen huren;
– sportondernemers die een eigen sportschool wil beginnen (fitness, karate, yoga, e.d.);
– horeca-ondernemers die een eigen restaurant wil beginnen;
– een nieuwe fase van het Cambiumgebouw.

Verschillende scenario’s zijn uitgewerkt met bijbehorende investerings- en exploitatieberekeningen om zo tot een optimale balans te komen voor het project.

 

 

 

>>>specificaties

opdracht: Haalbaarheidsstudie ten behoeve van herbestemming schoolgebouw
locatie: Zaltbommel
werkzaamheden: concept, schetsontwerp en bussiness case in drie scenario’s
omvang: 6.855 m2 BVO
bouwkostenadvies: Bouwadviesbureau IGG
installatieadvies: Nieman Raadgevende Ingenieus
status: Gedeeltelijk uitgevoerd (verhuur begane grond medio 2014)
in samenwerking met SENS real estate