Artpark heeft tijdens de architectuurmanifestatie Rotterdam 2007 City of Architecture een ideeënprijsvraag georganiseerd. De opgave was concepten te ontwikkelen voor een architectonisch bijzonder vormgegeven, functionele ruimte geschikt voor wisselende exposities en multimediale presentaties.

Het kunstpaviljoen zoals is voorgesteld, kan door de gunstig gedefinieerde randvoorwaarden, naast de functie als tentoonstellingsruimte, ook een ideaal of boodschap overbrengen. De morfologische eigenschappen van de stad zijn als letterlijke en gevoelsmatige basis voor het paviljoen genomen.

De letterlijke basis wordt gevormd door secties, genomen over karakteristieke delen van de stad. Door deze secties aaneen te schakelen ontstaat een volume met daarin de ‘genen’ van Rotterdam. De manier waarop dit is uitgevoerd, vormt de gevoelsmatige factor. De verbindende vlakken tussen de secties leveren een interessante en belevingsvolle binnen- en buitenruimte op die verschillend gebruik stimuleert. Het gebouw gedraagt zich niet langer als onaantastbaar mono-volume, maar als object dat onderdeel is van de openbare ruimte.